จำนวนผู้เยี่ยมชม
469,923 ราย
ผู้ใช้งานขณะนี้: 13 ราย
สถิติผู้สมัคร
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ผู้สมัครรวม 2,023
   - กลุ่ม 1 1,690
   - กลุ่ม 2 333
เวลา 5:57:27 PMประกาศผลสอบรอบแรก ( ภาควิชาการ ) ทางอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ปิดประกาศผลสอบรอบแรก ( รายงานตัว และตรวจทางห้องปฏิบัติการ ) ณ กองทัพภาค

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทัพภาคที่ ๔
วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทัพภาคที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทัพภาคที่ ๑, ๒