จำนวนผู้เยี่ยมชม
470008 ราย


 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
https://goo.gl/maps/xgE7ZexD7nMoCyWR7

 

.