จำนวนผู้เยี่ยมชม
469,958 ราย
ผู้ใช้งานขณะนี้: 20 ราย
สถิติผู้สมัคร
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ผู้สมัครรวม 2,023
   - กลุ่ม 1 1,690
   - กลุ่ม 2 333
เวลา 6:25:57 PM


      ดาวน์โลหดแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 และแสดงการกักตัวตนเอง 14 วัน     
สาหรับผู้สอบ/ผู้ติดตาม จังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่  

      ดาวน์โลหดแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 และแสดงการกักตัวตนเอง 14 วัน     
สาหรับผู้สอบ/ผู้ติดตาม จังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่